Тести


Картинки по запросу тести

Тестові завдання на тему: " Будова ЕККА"

1.  Грошовий ящик призначений для:
а)  тривалого зберігання готівки;
б)  тимчасового зберігання готівки;
в) зберігання набраної інформації протягом робочого дня?

2.  Виробником ЕККА типу «Ера» є:
а)  Київський радіозавод;
б)  АТЗ «Датекс—Україна» м. Київ;
в)  Київський завод «Електромаш»

  3. Виробником ЕККА «Samsung ER 350F—UA» є:
а)  Південна Корея;
б)  СП «Лінк»;
в)  АТЗ «Датекс-Україна»?

4. Функціональні можливості ЕККА залежать від:
а)  зовнішнього вигляду;
б)  розміру;
в)  конструкції

5.  Скільки основних блоків клавіш мають ЕККА МІNI 500.02:
а)  три;
б)  п'ять;
в)  чотири.

6. Від чого залежить різниця між моделлю та модифікацією:
а) від кількості товарів, які можна запрограмувати на ЕККА;
б)  від зовнішнього вигляду;
в)  від назви
  
7.  Тип електронного контрольно—касового апарата зале­жить від:
а)  виробника;
б)  моделі;
в)  функціональних можливостей
  
8.  За допомогою якого блоку наноситься інформація на чекові/ та контрольні стрічки:
а)  блоку клавіатури;
б)  блоку друку;
в)  блоку управління

9.  Класифікація ЕККА залежить:
а)  від виробника;
б)  від зовнішнього вигляду;
в)  від конструкції та функціональних можливостей

10.  Для просування чекової та контрольної стрічок ко­ристуються клавішею:
а)  ПСМ;
б)  ПЧС;
в)  ОПЛ

11.  Яку кількість товарів можна запрограмувати на ЕККА "Міні 500.02 МЕ"   
1) 800
2) 1200
3) 2400
4) 4000

12. Скільки символів можна ввести на даному ЕККА при програмуванні назви товарів?
1) 22
2)14
3)20
4) Скільки потрібно

Картинки по запросу тести

Тестові завдання на тему: "Робота на ЕККА"

1.  Фіскальний звітний чек це:
а)  загальний чек на покупку;
б)  «звіт X»;
в)  «звіт Z»

2.  Фіскальний звітний чек відрізняється від денного звіту:
а)  розміром;
б)  інформацією про денні підсумки;
в)  інформацією «каса анульована» чи «обнулено»?

3, Денний звіт отримують:
а)  перед роботою в режимі програмування;
б)  при перевірці Державною податковою інспекцією;
в)  для визначення виручки за день і таке інше?

4.  Щоб підготувати ЕККА до роботи необхідно:
а) заправити чекову та контрольну стрічки;
б)  підписати контрольну стрічку, а потім заправити;
в)  отримати звіт оператора

5.    Сума чеку на виведення службової готівки має дорів­нювати:
а)  сумі виторгу;
б)  сумі службового внесення готівки;
в)  загальній сумі виторгу та сумі службового внесення готівки

6. Якщо наприкінці робочого дня контрольна стрічка за­кінчилася, її необхідно:
а)  підписати та здати до головної каси;
б)  віддати старшому касиру або директору, завідуючому відділом;
в)  здати до бухгалтерії торговельного підприємства

11.  Скільки книг обліку розрахункових операцій видає Державна податвова інспекція торгівельному підприємству?
   1) одну
   2) кілька
   3) за замовленням торгівельного підприємства
   4) на кожний РРО окремо

12.  Що означає повідомлення про помилки "Помилка 14"
   1) помилка вводу команди
   2) товару нема в наявності
   3) фіскальна пам'ять заповнена
   4) заборонена команда

Картинки по запросу тести

Тестові завдання на тему: "Отримання чеків різних видів"


1. Якою командою вибивається чек на декілька покупок:

Відповідь:
   1) № товару – КОД ТОВ – Ставка - Подпись: % - - ПС – ОПЛ
2) № товару – КОД ТОВ – ПС – АН/ціна
 3)№ товару – КОД ТОВ – № товару – КОД ТОВ – ПС – ОПЛ

2. Що означає команда № товару – КОД ТОВ – ПС – АН/ціна

Відповідь:
   1)  Чек із множенням
   2) Чек з повним анулюванням
   3) Чек з частковим анулюванням

3. В якому випадку вибивається чек із рештою

Відповідь:
 1)Коли покупець хоче відмовитися від  певного товару
2)    Коли в нього наявна купюра більшим номіналом, ніж вартість покупки
3)    Коли зробив помилку при вибитті чека

4. Якщо покупець з певних причин передумав купувати один з трьох товарів, то це чек…

Відповідь:
1)     № товару – КОД ТОВ – ПС – ОПЛ
2)     К-ть товару– «х» - № товару - КОД ТОВ – ПС – ОПЛ
3)     № товару – КОД ТОВ - № товару – КОД ТОВ – № товару – КОД ТОВ – АН/ціна – ОПЛ

5. Якщо покупець 5 однакових ручок, то це чек…

Відповідь:
   1)  Чек із множенням
   2) Чек на одну покупку
   3) Збірний чек