Опис професії


Освітньо - кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

1.    Професія -  4211 Контролер-касир

2.      Кваліфікація -  контролер-касир 2-го розряду

3.    Кваліфікаційні вимоги

 Повинен знати:
правила та порядок підготовки контролерів-касирів до роботи;
різноманітність сучасних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), їх будову та  порядок підготовки до роботи;
фіскальні можливості РРО та порядок  виконання основних операцій на РРО згідно діючого в Україні законодавства;
види матеріальної відповідальності та санкції;
правила розрахунку  із  споживачами;
порядок  одержання,  зберігання   та видавання  коштів;
ознаки  платоспроможності  державних  грошових знаків; 
правила  продажу  продовольчих  (непродовольчих) товарів;
правила експлуатації сучасних видів реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА);
порядок отримання різних видів чеків;
облікові операції з готівкою;
заключні операції роботи на РРО;
правила і норми охорони  праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 Повинен уміти: 
організовувати робоче місце;
перевіряти  справність  реєстраторів розрахункових операцій (РРО),  електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА) та  здійснювати підготовку їх до роботи;
вести розрахунки із споживачами за товари, вироби та послуги,  підраховувати вартість покупки, отримувати чеки різних видів, отримувати готівку, або проводити безготівковий розрахунок, вручати чеки та  здачу;
повертати гроші за невикористаний чек;
проводити ануляцію продажу в межах незакритого чеку;
виконувати заключні операції при роботі на реєстраторах розрахункових операцій (РРО), електронних контрольно-касових апаратах (ЕККА);
перевіряти кількість, масу, ціну і якість товару, що відпускається споживачу;
слідкувати за чіткістю реквізитів на чековій та контрольній стрічках; усувати  дрібні  неполадки електронного контрольно-касового апарату (РРО (ЕККА));
підраховувати гроші і здавати їх в установленому порядку; 
звіряти суми реалізації з  показаннями касових лічильників;
документально оформляти результати роботи  контролера-касира;
тимчасово зберігати нереалізовані товари та тару та періодично передавати їх старшому зміни.

4. Загальнопрофесійні вимоги
 Повинен:  
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися  норм технологічного процесу;
         не допускати помилок у роботі, які можуть призвести до раптової зупинки РРО (ЕККА);
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією  «контролер-касир»2 розряду; без вимог до стажу роботи.


6. Сфера професійного використання випускника
Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами (за видами).  Підприємства сфери послуг. Ресторанний та готельний бізнес.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється  відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Освітня кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)


1.    Професія -  4211 Контролер-касир
                                            
2.    Кваліфікація  - контролер-касир 3-го розряду
                                        
3.    Кваліфікаційні вимоги

 Повинен знати:
правила внутрішнього розпорядку підприємства;
порядок підготовки робочого місця контролера касира до роботи;
порядок підготовки касового апарата до роботи;
правила експлуатації сучасних видів реєстраторів розрахункових операцій (РРО);
форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;
асортимент товарів;
правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару;
порядок програмування товарів на різних моделях реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА);
порядок  роботи в системі єдиного вузла розрахунку;
порядок виконання заключних операцій на реєстраторах розрахункових операцій (РРО);
правила оформлення книги обліку розрахункових операцій та складання  касової звітності;
технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики;
порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими
кодами; 
правила  і  норми  охорони  праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти:
організувати робоче місце;
повідомляти  адміністрацію  про надходження товарів, які не відповідають  маркуванню;
проводити готівкові  та безготівкові розрахунки із споживачами  в залежності від форми обслуговування;
обслуговувати покупців із застосуванням технічних засобів  штрихового  кодування;
перевіряти   наявність штрихового коду, інших штрихкодових позначок на товарах;
проводити ідентифікацію товарів;
надавати  покупцям допомогу  в  пакуванні  товарів;
отримувати денний та фіскальний звітні чеки,  обнулювати оперативну пам’ять реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних-контрольно-касових апаратів (ЕККА);
готувати грошові кошти до здачі в головну касу магазину;
виконувати інкасацію на реєстраторах розрахункових операцій (РРО);
вести книгу обліку розрахункових операцій, складати касову звітність;
брати участь у підготовці товарів до інвентаризації.

4.    Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати помилок у роботі, які можуть призвести до раптової зупинки РРО (ЕККА);
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені  тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, кваліфікаційна атестація на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «контролер-касир» 2 розряду; стаж роботи за професією не менше одного року.
5.3. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «контролер-касир» 3 розряду; без вимог до стажу роботи.

6.    Сфера професійного використання випускника
Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами (за видами).  Підприємства сфери послуг. Ресторанний та готельний бізнес.

7.    Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється  відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.